Dom Pomocy Społecznej  im. Jana Pawła II w Brańsku  działający w imieniu i na rzecz Powiatu Bielskiego   zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Sukcesywną dostawę leków i innych artykułów aptecznych  na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku  w okresie 12 miesięcy od dnia  podpisania umowy

Termin realizacji zamówienia-w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. Termin składania ofert-28.02.2017r do godz.12.00.

 

Termin udzielania odpowiedzi do 24.02.2017 do godz.12.00.

Szczegóły w załącznikach Walentyna Tokajuk-Dyrektor