Dom Pomocy Społecznej  im. Jana Pawła II w Brańsku  działający w imieniu i na rzecz Powiatu Bielskiego   zaprasza  do złożenia ofert w postępowaniu  w formie  zapytania ofertowego uproszczonego poniżej kwoty 30 000 EURO (pozaustawowe)  na:

Dostawę opału drzewnego w.g szczegółowej specyfikacji do siedziby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku w okresie 12 miesięcy  od daty udzielenia zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie  ofert częściowych .

Termin składania ofert do 27.o3.2017 do godz.12.00

Szczegóły w załącznikach:

Walentyna Tokajuk -Dyrektor