Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym poniżej 30 tys. EURO (pozaustawowe) na dostawę 9 -osobowego samochodu osobowego

przystosowanego do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na  wózkach  inwalidzkich dla potrzeb Zamawiającego.

Szczegóły w załącznikach.

Walentyna Tokajuk -Dyrektor