Nowy dzień

 

Gdy spoglądam przez swe okno,

ranek wstaje, słonko w lica.

Każdy dzień się staje ważnym,

i od rana mnie zachwyca.

Czym nas nowy obdaruje?

czy go dziś z uśmiechem witać?

Kto na drodze dziś nam stanie?

 kogo przyjdzie dzisiaj spotkać?

Nasze nogi gdzie poniosą?

naszą w środku nawigacją?

Pokierują, zaprowadzą,

nasze łóżko błogą stacją.

Na tej stacji czy spoczniemy,

po podróży my spełnieni.

Czy wycieczka się udała?

czy podobnej jutro chcemy?

 

                                                mieszkaniec Tomek