XXI Przegląd Zespołów Osób Niepełnosprawnych w Kozarzach

 

W dniu 13 września mieszkańcy naszego Domu uczestniczyli w XXI Przeglądzie Zespołów Osób Niepełnosprawnych zorganizowanym  przez Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. odprawioną w Kaplicy Domu a koncelebrowaną przez Księdza Biskupa Diecezji Drohiczyńskiej Tadeusza Pikusa. Uroczystego rozpoczęcia Przeglądu dokonał Dyrektor Domu Marek Karolewski. Miłym punktem spotkania był występ zespołu „Cegiełki” z Lewkowa Starego. Po skończonych występach wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymali z rąk Dyrektora dyplomy, statuetki oraz upominki. Przegląd zakończył się wspólną zabawą przy grillu.

 

 

Kalambury w DPS "Jawor" w Jałówce

6 września 2016r. na zaproszenie Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce uczestniczyliśmy w IV Spotkaniu Integracyjnym „Kalambury 2016” króre odbyło się na terenie Domu. Imprezę otworzył Dyrektor placówki Pan Jan Stackiewicz.Wiele zaprzyjaźnionych Domów uczestniczyło we wspólnych Kalamburach. Prezentacje zespołów były różnorodne: gry, zgadywanki muzyczne, rysowanie, mimika  itp. Nasi podopieczni pokazali Kalambury w kategorii polskie przysłowia. Po każdym występie artyści otrzymali z rąk Dyrektora dyplomy, słodycze oraz wykonane przez mieszkańców drewniane statuetki.

Uwieńczeniem Spotkania było wspólne śpiewanie Karaoke.

Dożynki Miejsko-Gminne 2016

W dniu 28 sierpnia odbyły się ”Dożynki Miejsko-Gminne 2016”, w których uczestniczyli mieszkańcy naszego Domu. Na tę okoliczność przygotowaliśmy wieniec dożynkowy, który był wykonany z zebranych kłosów zboża, kwiatów suchotnika i jarzębiny. Uroczystości rozpoczęły się korowodem dożynkowym do Kościoła, gdzie odprawiona została Msza Święta Dożynkowa. Następnym etapem imprezy był uroczysty przemarsz procesji dożynkowej na plac miejski na czele ze Starostą i Starościną Dożynek. W Dożynkach uczestniczyli przedstawiciele Domu, miejscowe władze, zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta i gminy Brańsk. Po powitaniu przybyłych gości oraz występie LZPiT „ Skowronki”, rozpoczął się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Przygotowanych było 12 pięknych wieńców. W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy wyróżnionych twórców nagrodzono upominkami.

 

X Jubileuszowy Plener Malarski Garbary 2016.   

W dniu 25 sierpnia w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach odbył się X Jubileuszowy Plener Malarski. Po uroczystym otwarciu imprezy uczestnicy wraz z opiekunami udali się na pobliską plażę, gdzie piękno krajobrazu mogli przelać na płótno. Naszą placówkę reprezentowało troje mieszkańców Pani dyrektor Walentyna Tokajuk oraz dwoje opiekunów. Na zakończenie wszyscy zgromadzili się w świetlicy, gdzie odbyła się prezentacja prac oraz wręczenie dyplomów i upominków. Impreza zakończyła się występem „Magika” oraz wspólną zabawą taneczną.

 

 

Spotkanie Rodzin w Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Brańsku.

                 Jednym z zadań domów pomocy społecznej jest stymulowanie nawiązywania, utrzymywania    i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną. Realizując to zadanie Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku od wielu lat kontynuuje tradycję rodzinnych spotkań, a jedno z nich, już dwunaste odbyło się w dn. 25.09.2016r. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Domu, ich rodziny, bliscy  i znajomi. Celem spotkania było nie tylko umożliwienie mieszkańcom utrzymania kontaktów    z rodziną ale także nawiązanie bliższych relacji pomiędzy pracownikami Domu a członkami rodzin mieszkańców. Na długo przed spotkaniem panowała atmosfera radosnego oczekiwania. Mieszkańcy wspólnie   z pracownikami aktywnie włączyli się do jego  przygotowania.

                Uroczystość rozpoczęła Msza Św. odprawiona w kaplicy Domu przez ks. prał. dr Janusza Łoniewskiego. Po nabożeństwie otwarcia spotkania dokonała Dyrektor Domu Pani Walentyna Tokajuk, witając zaproszonych gości, rodziny i mieszkańców. Przedstawiła  pracowników Domu z omówieniem ich funkcji i zadań jakie pełnią w placówce, a także podziękowała pracownikom za wkład włożony w przygotowanie spotkania.

                W dalszej części  przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą działalności Domu. Spotkanie uświetnił występ grupy teatralno – muzycznej działające w placówce, który zaprezentował  część artystyczną, wcześniej przedstawianą przez mieszkańców na spotkaniach integracyjnych, organizowanych przez inne domy pomocy społecznej. Swoją trzydziestopięcioletnią twórczość zaprezentował także przybyły gościnnie ludowy zespół „Mianka” z Mnia. Chór składający się z pracowników Domu, założony w związku z obchodzonym we wrześniu ubiegłego roku jubileuszem czterdziestolecia Domu, przygotował specjalną część artystyczną z prezentacją piosenek śpiewanych w ramach koncertu życzeń. Koncert życzeń dedykowany był mieszkańcom Domu i ich rodzinom.

                Po części artystycznej i wspólnym obiedzie był czas na  odpoczynek w rodzinnych gronach, przy ogrodowym różaneczniku, gdzie mieszkańcy  chętnie częstowali swoich bliskich  przekąskami z grilla, ciastem i chłodnymi napojami, tak niezbędnymi w to upalne popołudnie. Radość ze spotkania z najbliższymi potęgowało wspólne kibicowanie  podczas oglądania meczu Polska – Szwajcaria.

Tradycja spotkań rodzinnych jest ważnym elementem działalności Domu, przynoszącym wiele korzyści jego mieszkańcom, ich rodzinom ale także pracownikom .