Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku w dniu 25.06.2016 o godz. 10.00 organizuje

XII UROCZYSTE SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW I ICH RODZIN

W programie:
1. Msza Św. W kaplicy Domu o godz. 10.00
2. Powitanie gości
3. Występy artystyczne
4. Poczęstunek

Na spotkanie serdecznie zapraszamy rodziny mieszkańców Domu.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 85 7375132.

 

 

Jubileusz  40-lecia Domu Pomocy Społecznej w Brańsku oraz  10-lecia  nadania Domowi  imienia Jana Pawła  II.

2 września 2015r. w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku odbyła się niecodzienna uroczystość. Świętowano   40-lecie powstania placówki oraz 10 - lecie nadania imienia  Jana Pawła II. W obchodach udział wzięli  zaproszeni goście  m.in. Biskup Drohiczyński  Tadeusz Pikus,  Wojewoda Podlaski  Andrzej Meyer, Starosta Bielski Sławomir Snarski, Wicestarosta Piotr Bożko, radni powiatowi, burmistrzowie i wójtowie, kierownicy jednostek organizacyjnych i służb powiatowych, kierownicy i przedstawiciele zakładów pracy i  instytucji współpracujących, dyrektorzy z zaprzyjaźnionych domów pomocy społeczne. Licznie przybyli obecni i byli pracownicy Domu  oraz jego mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła się  Eucharystią celebrowaną w miejscowym kościele parafialnym przez biskupa   drohiczyńskiego  Tadeusza  Pikusa.  Biskup  w swojej homilii  m.in. podziękował za pomoc  udzielaną ludziom starym i chorym. Powiedział także, że każdy musi się uczyć zarówno  przychodzić innym z pomocą, jak też ją  od innych przyjmować. Wzorem takiej  postawy jest  Patron placówki św. Jan Paweł II. Po Eucharystii przy pomniku  św. Jana Pawła II odmówiono modlitwę i złożono wiązanki kwiatów. Dalsza część uroczystości   odbyła się w zabytkowym  budynku Domu Pomocy Społecznej. Dyrektor  Domu Walentyna Tokajuk w swoim wystąpieniu przedstawiła  historię i ideę  działalności Domu oraz  przekazała  podziękowania za ofiarną  pracę  wszystkim  pracownikom. Na prośbę Dyrektor Domu  zmarłych  pracowników i mieszkańców Domu uczczono chwilą ciszy.  Przekrój  najważniejszych  wydarzeń z okresu 40 lat placówki przedstawiono w prezentacji multimedialnej.  Starosta Bielski   Sławomir Snarski, zabierając głos pogratulował  osiągnięć placówki w minionym 40-leciu, w tym  stworzenie  dobrych warunków pobytu mieszkańców oraz  przyjaznej i rodzinnej atmosfery. Nawiązał  także  do  nadania przez Radę Powiatu Bielskiego w 2005 r. imienia Jana Pawła II. Starosta podkreślił, iż  Dom Pomocy Społecznej otrzymał to zaszczytne  imię Jana Pawła II, ponieważ tak jak ich Patron, godnie podchodzi do starości i cierpienia,  jest  blisko tych,  którzy potrzebują pomocy we wszystkich fazach swego życia. Następnie Wojewoda  Podlaski  Andrzej Meyer i Starosta Bielski Sławomir Snarski wręczyli odznaczenia państwowe  przyznane  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : Srebrny Krzyż Zasługi – Dyrektor Walentynie  Tokajuk oraz 13 Złotych Medali za Długoletnią Służbę  pracownikom Domu, którzy  przepracowali  nienagannie ponad 30 lat. Następnie Starosta Bielski i  Dyrektor Domu wręczyli 30 pracownikom o najdłuższym stażu pracy w DPS dyplomy i wyróżnienia.  Odznaczonym i wyróżnionym  pogratulowali  Ksiądz Biskup i Wojewoda Podlaski, a także licznie przybyli na uroczystość  goście przekazując słowa uznania,  listy gratulacyjne i upominki.  Za przyznanie pracownikom medali oraz wyróżnień podziękowała Pani Anna Klinicka. W dalszej części uroczystości Wicestarosta  Piotr Bożko wręczył  mieszkańcom Domu podziękowania i upominki za udział w terapii zajęciowej,  za pracę na rzecz Domu i reprezentowanie  Domu na zewnątrz. Na zakończenie uroczystości  wystąpił  chórek pracowników, który utworzono  na tę szczególną uroczystość. Krótką część artystyczną  przedstawili również mieszkańcy Domu, którzy  przygotowując się do jubileuszu 40-lecia placówki oraz  10-lecia nadania imienia Jana Pawła II własnoręcznie w ramach terapii zajęciowej przygotowali wszystkim zaproszonym gościom  prezenty w postaci obrazów wyszywanych haftem krzyżykowym  oraz  bukietów kwiatów. Należy wspomnieć, że zorganizowanie jubileuszu było możliwe  dzięki  wsparciu finansowemu i rzeczowemu licznych  sponsorów, którym w dowód wdzięczności  wręczono podziękowania i upominki. Dzień upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze.

 

http://www.anatex.pl/zdjecia/28/dps1_d.jpg