Powiat Bielski Dom Pomocy Społecznej im . Jana Pawła II w Brańsku

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

Dofinansowanie projektu: 70 385,84zł

Ze środków europejskich 84,17%

Z budżetu Państwa 15,83%