HISTORIA NASZEGO DOMU

  • 1995 r. grudzień - Otwarcie nowego budynku DPSu
  • 1975 r. - W budynkach dawnego szpitala przy ul. Jana Pawła II uruchomiono Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych.
  • 1965 r. - Brański szpital zamknięto. Część budynków wykorzystywana była na przychodnie zdrowia i izbę porodową.
  • 1926 r. - Po kilkuletnim remoncie prowadzonym pod patronatem miejscowego oddziału PCK ponownie otwarto szpital. 
  • 1915 r. - W czasie I wojny światowej szpital zdewastowano.
  • 1892 r. - Władze carskie wybudowały przy ul. Folwarcznej kompleks drewnianych budynków, w których zlokalizowano szpital.
  • 1860 r. - Ks. Wojciech Kociołkowski, proboszcz brański ufundował murowany przytułek dla ubogich przy ul. Kościelnej 10.
  • 1800 r. - W pożarze miasta spłonął drewniany parafialny Kościółek (przytułek) odbudowany w następnych latach.
  • 1660 r. - Władze (wojska) moskiewskie zniszczyły szpitalny Kościółek. 
  • 1550 r. - U zbiegu ulic Bielskiej i Brodowej w Brańsku Królowa Bona ufundowała „szpital czyli przytułek dla 15 starców obojga płci”. Fundacja obejmowała także szpitalny Kościółek Św. Ducha