OFERTA DO ZAMIESZKANIA

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ im. Jana Pawła II W BRAŃSKU

 

Dom położony jest w pięknym, spokojnym miasteczku Brańsk w powiecie  Bielskim. Usytuowany w centrum, a jednocześnie z dala od ruchliwej ulicy. Gwarantuje to ciszę, spokój i bezpieczeństwo, a także możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu. Wszechobecna zieleń, altana z miejscem do grillowania pozwala na miłe spędzenie czasu na świeżym powietrzu.

Działalność prowadzimy od 1975 roku, a od roku 1995 w nowoczesnych dobrze wyposażonych obiektach. Obiekty przystosowane są do całodobowej opieki nad 114 mieszkańcami w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorymi. Dom funkcjonuje w dwóch budynkach mieszkalnych i jednym wolnostojącym z dużą salą rekreacyjną i zapleczem kuchennym, gdzie odbywają się spotkania i uroczystości np. uroczyste spotkania z rodzinami, integracyjne ze społecznością lokalną.                    

Budynki pozbawione barier architektonicznych, a wyposażenie w  poręcze i uchwyty, windy i podjazdy ułatwia  oraz  zapewnia bezpieczeństwo podczas poruszania się.

Zapewniamy zamieszkanie w pokojach jedno, dwu i nielicznie trzy osobowych, wszystkie z przyległymi węzłami sanitarnymi.

Pokoje urządzone są z uwzględnieniem bezpieczeństwa, indywidualnych gustów i upodobań mieszkańców, tak by nasi podopieczni czuli się jak w domu. Wykładziny antypoślizgowe, funkcjonalne meble, telewizory, radioodbiorniki, w pełni wyposażona łazienka, sygnalizacja  – to wszystko mają do dyspozycji mieszkańcy. Obiekty wyposażone są w windy, systemy alarmowo-przeciwpożarowe i przyzywowo-alarmowe.

Dom posiada ponadto jadalnię, pomieszczenia do terapii, rehabilitacji, bibliotekę z czytelnią, kaplicę, pokój gościnny, gabinety medycznej pomocy doraźnej.

Na każdej kondygnacji mieszkańcy mają do swojej dyspozycji salę dziennego pobytu,  pomieszczenia do samodzielnego prania i suszenia, a także kuchenki zaopatrzone w jedzenie
i napoje, z których mieszkańcy mogą korzystać przez całą dobę.

Ważnym atutem Domu jest profesjonalna baza rehabilitacyjna. Wykonywane są takie zabiegi jak:

1) fizykoterapia:

- elektroterapia (wszystkie rodzaje prądów)

- ultradźwięki (fonoforeza /bez leku)

- światłolecznictwo- laseroterapia – automatyczne skanowanie

- magnetoterapia polem niskiej częstotliwości

- elektroultrafonoforeza / jonoforeza (bez leku)

2) hydroterapia:

- masaż podwodny

- półkąpiel wirowa

- masaż wirowy kk. górnych i dolnych

3) masaż leczniczy:

- masaż klasyczny mięśni grzbietu i obręczy kończyn, masaż całkowity pleców

- masaż klasyczny częściowy

- masaż limfatyczny nadciśnieniowy aparatem BOA

4) kinezyterapia:

- indywidualna praca z podopiecznym (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody redukcji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje)

- wyciągi, ćw. czynne w odciążeniu, ćw. czynne wolne, ćw. samowspomagane, ćw. izometryczne, kinezyterapia przyrządowa

- kinesiotaping – plastrowanie dynamiczne

 Zajęcia  usprawniające prowadzone są grupowo i indywidualnie wg potrzeb i wskazań lekarza.

Organizujemy różne formy  spędzania wolnego czasu. Zajęcia terapeutyczne prowadzone  są w gabinetach  terapii zajęciowej,  biblioterapii, i muzykoterapii  pod okiem wykwalifikowanego i doświadczonego  personelu. W doborze zajęć uwzględnia się możliwości i umiejętności podopiecznych, a także ich oczekiwania, zainteresowania. W kaplicy Domu odprawiane są nabożeństwa w obrządku  katolickim i prawosławnym. Dla wyznawców obu tych wyznań wg. ich kalendarzy organizowane są Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Umożliwiamy korzystanie ze świadczeń zdrowotnych oraz w części pokrywamy opłaty leków ryczałtowych i limitowanych. Organizujemy całodobową opiekę fachowego personelu
 ( pielęgniarki, opiekunowie) oraz opiekę lekarza rodzinnego w ramach NFZ. W załatwianiu  wielu spraw pomagają   pracownicy socjalni. Zapewniamy także wsparcie psychologiczne.

Dom posiada własną pralnię i kuchnię z jadalnią. Gwarantujemy 3 posiłki dziennie
z  możliwością wyboru zestawu posiłków oraz posiłki dietetyczne i dodatkowe, zgodnie ze wskazaniami lekarza. Mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w stołówce lub w swoim pokoju mieszkalnym.

Naszych mieszkańców  traktujemy indywidualnie i z szacunkiem, dbamy o dobrą atmosferę  i zachowanie właściwych stosunków zarówno w relacjach pracownik -  mieszkaniec, jak i mieszkaniec-mieszkaniec.

Główne atuty Domu:

- miejsce tworzone z sercem i na bazie wieloletniego doświadczenia

- nowoczesne i przestrzenne wnętrza

- bogate zaplecze rehabilitacyjne

- profesjonalna, całodobowa opieka

- bliskość lekarzy POZ (przychodnia na parterze budynku Domu)

Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z naszej oferty.

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W BRAŃSKU

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo zamieszkania w „ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ”.

 

Jak dostać się do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku?

KROK PIERWSZY – osoba potrzebująca pomocy pisze wniosek o skierowanie do Domu  Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku. We wniosku opisuje swoją sytuację rodzinną, zdrowotną, finansową.

KROK DRUGI – wniosek składa osobiście lub za pomocą rodziny w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub miejsce jej aktualnego pobytu.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NIE MA PRAWA ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA WNIOSKU

O SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

SPRAWA MUSI ZOSTAĆ ROZPATRZONA I ZAKOŃCZONA DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

Ośrodek pomocy społecznej kompletuje dokumenty niezbędne do wystawienia skierowania do DPS:

- rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego
z zainteresowanym,

- zaświadczenie lekarskie,

- decyzję o posiadanym dochodzie (świadczeniu emerytalnym, zasiłku stałym, rentowym oraz oświadczenie o wysokości dochodu małżonka, dzieci zobowiązanych do ponoszenia opłaty.

KROK TRZECI – zainteresowany czeka na decyzję ośrodka pomocy społecznej
o skierowaniu do DPS oraz o odpłatności za pobyt.

Pobyt w Domu  Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku jest odpłatny w wysokości ustalonej przez Starostę Bielskiego. Odpłatność osoby ubiegającej się o umieszczenie
w DPS wynosi 70% dochodu.

Gdy dochody osoby ubiegającej się o zamieszkanie w DPS są niższe niż ustalony koszt utrzymania pozostałą kwotę dopłacają:

- współmałżonek lub dzieci – jeśli nie są w stanie dopłacić do utrzymania w DPS, dopłatę zapewnia:

- gmina lub miasto, które kieruje do DPS.

KROK CZWARTY – zainteresowany czeka na informację z Domu Pomocy Społecznej o terminie przyjęcia.

W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych umieszczenie nastąpi poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów (dokumenty te powinny być skompletowane w terminie 3 miesięcy od dnia umieszczenia zainteresowanego w placówce).

W przypadku otrzymania decyzji odmownej istnieje możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAMY POD NUMEREM TELEFONU

85 73 75 132