Projekt  „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”

 

 

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

  1. Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”

 

Celem projektu jest zminimalizowanie zagrożenia skutkami Covid-19 osób zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku oraz pracowników świadczących całodobową opiekę nad mieszkańcami dps. Poprawa jakości usług w związku z niezbędnym zabezpieczeniem osób zagrożonych epidemią koronawirusem SARS CoV-2 poprzez doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej oraz mieszkańców objętych opieką . Refundacja ponoszonych  dodatkowych wydatków nieprzewidzianych wcześniej, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania COVID-19. Zapewnienie lepszej obsługi osób przebywających w dps występujących w grupie podwyższonego ryzyka  narażonych na Covid ze względu na wiek i choroby współistniejące zatrudniając nowe osoby do pracy bezpośrednio w opiece. Elastyczne reagowanie w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa w sytuacjach ekstremalnych ( pracownicy z kontaktem z osobą zarażoną koronawirusem ). Ograniczenie ryzyka zagrożenia rozprzestrzenia koronawirusa przez osoby nowoprzyjęte i powracające ze szpitali doposażając 1 izolatkę w niezbędny sprzęt.

 

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 100 128,11  PLN

                                      z budżetu państwa:    11 779,78 PLN

                                  z budżetu województwa:  6 079,31 PLN

 

Projekt realizowany od 01.02.2020 r.