Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku zaprasza do składania ofert  w drugim postępowaniu

w trybie zapytania ofertowego(pozaustawowe)  na dostawę opału drzewnego do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku w okresie 12miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

W przypadku zainteresowania udziałem oferty proszę składać do dnia 19.04.2019 do godz.12.00.

Szczegóły w załącznikach;

Anna Klinicka -Dyrektor