Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa  środków pomocniczych  refundowanych i bez dofinansowania NFZ oraz specjalistycznych środków pomocniczych   do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku                w okresie  12 miesięcy od podpisania umowy (szczegóły w  w formularzach cenowych w załącznikach     1,2)- drugie postępowanie.

Termin składania ofert:17.05.2019 do godz. 12.00

Anna Klinicka -Dyrektor