Dom Pomocy Społecznej  im. Jana Pawła II w Brańsku  działający w imieniu i na rzecz Powiatu Bielskiego   zaprasza  do złożenia ofertw postępowaniu  w formie  zapytania ofertowego  poniżej kwoty 30 000 EURO (pozaustawowe-art.4 pkt.8  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz.1986 tekst. jednolity) na:

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Termin składania ofert-do 17.06.2019r do godz. 12.

  Szczegóły w załącznikach:                                 Anna Klinicka -Dyrektor