Link do strony z dokumentami przetargowymi  http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl Przetarg nieograniczony na dostosowanie budynku A Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku do wymogów ochrony pożarowej w zakresie wydzielenia pożarowego i oddymiania klatek schodowych