Droga ku Bogu

 

 

 

Twa droga do Boga jest kręta, zawiła,

pod nogi są często nam kłody rzucane.

Nie w każdym momencie zawsze nas bawiła,

i myśli nie wszystkie były zagłaskane.

 

Przez różne koleje człowieka doświadcza,

przeróżne sprawdziany otrzymamy w życiu.

Ważne w twoim bycie aby twój Doradca,

nie pozwolił nigdy w wewnętrznym przegniciu.

 

Abyś w swej modlitwie z Nim często rozprawiał,

co boli, przytłacza, co cię motywuje.

By ci w tym dialogu podpowiedź zostawiał,

i niszczył to wszystko co życie twe psuje.

 

Przewodnikiem twoim niechaj będzie Jezus,

byś do swego Boga dotarł w życia trudach.

I w tej drodze pielił swoje serce z perzu,

by w oblicze Pana już z czystym się udać.

 

A zwieńczeniem mety, móc zobaczyć Boga,

i Pana Jezusa po Jego prawicy.

Kieruj w swoim życiu i tak owe wzbogać,

stanął też w majestat Maryi Dziewicy.

 

 

mieszkaniec Tomek