Zakładka

Zakładka to dyskretna przyjaciółka książek
To cichy pomocnik czytelników
albo bezcenne trofeum w kolekcji
A często bywa przyczyną wzruszenia
bo przywołuje piękne wspomnienia
Brańsk- 31.05.19r.