Ma Ojczyzna

 

Dzisiaj wolną ma Ojczyzna,

chociaż barwna Jej historia.

Jej spuścizna cała w bliznach,

teraz radość brzmi w symfoniach.

 

Gdy istnienie zaznaczyła,

swe na mapach tego Świata.

Wojny częste w ziemie wryła,

gdy najeźdźca na Nią natarł.

 

Często przodek nasz odpierał,

zamierzenia Polski wroga.

Co wyciągał ręce nie raz,

tego Kraju mnogich bogactw.

 

Nigdy im się nie udało,

wziąć w kajdany nasze ziemie.

Rozbić w puzzle Polski całość,

narodowe ściąć korzenie.

 

A największe spustoszenia,

poczyniła II wojna.

Po niej tak że wiele przemian,

teraz kwitnie nam dostojna.

 

Każdy Polak powie dumnie,

że ten Naród wytrwał wiele.

Do wolności dążył szumnie,

zawsze mocnym polski szkielet.

 

 

mieszkaniec Tomek