...Racz Im dać...

 

 

Już niebawem wybierzemy,

w odwiedziny, na cmentarze.

Pełno mogił na nim niemych,

obok siebie, wszystkie razem.

 

Smutny dialog z sobą wiodą,

opowieści z kręgów grozy.

Boga widok jest nagrodą,

byś do Niego w życiu dążył.

 

Ogień w zniczu zapalimy,

ogrzejemy zmarłym dusze.

Tym sposobem pamięć czcimy,

w nekropoliach tniemy głuszę.

 

Racz Im Panie dać odpocząć,

tak prosimy w swej modlitwie.

I do Niego dusze tłoczą,

tak jak wojsko w wielkiej bitwie.

 

Pomagamy tą modlitwą,

by choć Czyśćca dostąpili.

To jest złego z dobrem bitwą,

by do końca Boga czcili.

 

 

mieszkaniec Tomek