Dzisiaj narodził się Zbawiciel,

Naszego świata Odkupiciel,

Więc niech będzie koniec złemu

I oddajmy hołd nasz Jemu,

Dużo radości w dniach,

Świąt Bożego Narodzenia

oraz

Szczęśliwego Nowego Roku

życzą

Dyrektor, pracownicy oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej
im Jana Pawła II w Brańsku