Na Święta Zmartwychwstania Chrystusa Pana składamy najserdeczniejsze życzenia

obfitości łask Bożych, zdrowia, radości, wytrwałości w codziennym

zmaganiu się z przeciwieństwami, poczucia siły, pokoju i nieustającej wiary,

życzą Dyrekcja oraz Pracownicy DPS w Brańsku