Promocja Tomiku Wierszy Pana Tomasza Florczyka

22 kwietnia 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku odbyło się spotkanie związane z promocją Tomiku Wierszy Pana Tomasza Florczyka mieszkańca naszego Domu pt. „Lotem Losu”. Podczas promocji tomiku, czytane były zamieszczone w nim wiersze. Na koniec autor podkreślił, iż ogromną przyjemnością było wysłuchać własnych utworów, oraz dziękował osobom, które przyczyniły się do wydania zbioru wierszy. W trakcji Spotkania przygrywał nam zespół 3 X TAK. W spotkaniu uczestniczyli rodzice mieszkańca, zaproszeni goście oraz mieszkańcy naszego Domu. Uważamy, iż spotkania takie są bardzo owocne, polepszają relacje międzypokoleniowe, dzięki nim poznajemy wiele niezwykle interesujących osób.