XIV rocznica śmierci  Jana  Pawła II

2019-04-02 obchodziliśmy XIV rocznicę śmierci Jana Pawła II, który był symbolem dobroci i miłosierdzia . W tym dniu wszyscy trwali w zadumie wspominając wydarzenia z dnia 02.04.2005 r .Jak co roku mieszkańcy i pracownicy naszego Domu udali  się pod pomnik przy kościele parafialnym by uczcić i przywołać pamięć o Wielkim Polaku .Odmówiono modlitwę i odśpiewano pieśń tak bliską Janowi Pawłowi II ,,Barka’’. Złożono  kwiaty i znicze .Uroczyste spotkanie pod pomnikiem przebiegło w podniosłym nastroju , atmosferze skupienia i wzruszenia. .Jan Paweł II wciąż żyje w naszych serach i pamięci .