Modlitewny Most

,, Społeczeństwo jest bardziej ludzkie jeśli potrafi bardziej zatroszczyć się o swoich słabych i cierpiących członków, a zdoła czynić to skutecznie będąc ożywione miłością braterską ‘’

11 lutego obchodzimy XXIX Światowy Dzień Chorego.
Mieszkańcy oraz Pracownicy Domu  łączyli się  duchowo tworząc  Modlitewny Most , by wypraszać łaskę zdrowia dla wszystkich chorych. Naszą modlitwę rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania pieśni ,, Po górach dolinach’’ . Następnie wysłuchaliśmy  Orędzia Papieża Franciszka oraz Modlitwy o uzdrowienie. Spotkanie to wywołało wiele wzruszeń jednocząc wszystkich obecnych. Dziękujemy za zaproszenie do wspólnego uczestnictwa w tym szczególnym dniu  Pani Renacie Gałce Dyrektor DPS w Krakowie oraz koordynatorom projektu " Sercem Wspieram Misje".