Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei.
W blasku wielkanocnego poranka życzymy sił i
mądrości płynącej z Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech moc wyzwalającej miłości Chrystusa
będzie źródłem pokoju i nadziei
na zwycięstwo dobra nad złem.
Niech ten szczególny czas niesie nam pokój
oraz wzajemną życzliwość.
Da siłę w pokonywaniu trudności
I pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość

Dyrektor, pracownicy oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej
im Jana Pawła II w Brańsku