MOST MODLITEWNY

13 maja w  Święto Matki Boskiej Fatimskiej  oraz Wniebowstąpienie Pańskie, o godzinie 10.30 dołączyliśmy do wspólnoty duchowej podczas Misyjnej Majówki, tworząc Modlitewny Most z innymi Domami Pomocy Społecznej. Modliliśmy się pięknymi słowami  Litanni Loretańskiej  w  intencji misji, misjonarzy, pokoju na świecie i ustania pandemii.