Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
 da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość

Radości z tradycji,
bliskości rodzinnej i obfitych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego życzą:

Dyrektor, pracownicy oraz mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Brańsku