* * *

Białe chmury na niebie

jak nietypowe puzzle

na błękitnym bezkresnym stole.Brańsk-27.06.2018r,