Nocny widok

Człowiek zatopiony we własnych myślach
jak w blasku ulicznej latarnie
Pytania egzystencjalne mroczniejsze od nocy
Poeta malarz a może filozof
 I nim zajdzie do domu stworzy dzieło
chwilowa ulga przed  bólem istnienia
Brańsk- 16.06.19r.