Wyjazd do Poletył.

 

24 sierpnia zorganizowaliśmy wyjazd do rodzinnej posiadłości jednej z naszych mieszkanek pani Jadwigi, gdzie obecnie znajduje się Pustelnia Zwiastowania.  Zostaliśmy serdecznie przywitani przez kapłanów i siostry zakonne . Pustelnia  to miejsce   wyciszenia, gdzie ludzie mają możliwość przybliżenia  się do Boga. W domu,  w którym dawniej mieszkała pani Jadwiga znajduje się kaplica, kuchnia, czytelnia oraz cztery cele przeznaczone dla osób duchownych i świeckich szukających rozwiązania swoich problemów. Drewniane obiekty są doskonale wkomponowane w leśny krajobraz, natura i spokój tworzą odpowiednią atmosferę do refleksji. Nasi mieszkańcy podziwiali uroki tego niezwykłego miejsca. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem. Wyjazd do rodzinnego domu wywołał w naszej podopiecznej wiele wspomnień i wzruszeń. Dziękujemy za zaproszenie i gościnność.