MODLITEWNY MOST

Po raz kolejny dnia 10 maja 2023r.  łączyliśmy się duchowo z innymi mieszkańcami i pracownikami Domów Pomocy Społecznej tworząc Modlitewny Most.  Podczas nabożeństwa majowego  w skupieniu modliliśmy się o pokój na świecie,  a także o dar zdrowia dla wszystkich chorych.