XXVI Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

XXVI Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Białostockim Teatrze Lalek odbył się w dniu 22 maja. Organizatorem przeglądu było  Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie "Otwierajmy Serca" oraz Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ulicy Baranowickiej. Udział w tym spotkaniu wzięły zespoły z domów pomocy społecznej, szkół  specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej oraz innych placówek zajmujących się terapią i edukacją osób niepełnosprawnych. Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności teatralne, wokalne i taneczne. Nie mogło tam zabraknąć oczywiście naszego zespołu ,,Jarzębina”, który zaprezentował występ na podstawie bajki Aleksandra Fredry pod tytułem "Paweł i Gaweł”.  "Aktorzy” najlepiej jak potrafili odegrali powierzone role. Za swój występ otrzymali gromkie brawa, upominki i statuetki.