Dom Pomocy Społecznej  im. Jana Pawła II w Brańsku  działający w imieniu i na rzecz Powiatu Bielskiego   zaprasza     do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO (pozaustawowe) na: Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej zabezpieczenie dwóch klatek schodowych części mieszkalnej Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku przed zadymieniem. Termin składania ofert: 30.05.2019 do godz. 12.00  -Kryterium wyboru oferty najkorzystniejsze j i waga kryterium: Cena brutto – 80 % Termin realizacji-20%                                              Szczegóły w załącznikach.

 

Anna Klinicka -Dyrektor